Raadslid Jos Erbe geroyeerd

Leefbaar Lelystad overvallen door vertrek Erbé

Tot onze verbazing heeft Jos Erbé op 12 maart 2021 bericht over te stappen naar de PVV.
De fractie heeft van Erbé geen enkel signaal gehad dat de lijn van de PVV in de gemeenteraad beter aansluit bij haar politieke idealen. Erbé heeft intern als reden van haar overstap aangegeven dat ze zich niet prettig voelt en het niet meer gezellig vindt. Ook dit wordt door de fractie niet herkend. Sterker nog, een paar dagen geleden plaatste Erbé op haar Facebook-pagina een herinneringsbericht met foto’s van een campagneactiviteit van drie jaar geleden.

Erbé is de afgelopen jaren fractie-assistent geweest en is op 4 juli 2020 beëdigd tot raadslid. Van raadsleden wordt meer inhoudelijk een politieke visie en inzet verwacht dan van fractieassistenten en wij vermoeden dat dit voor haar een te zware belasting is geweest. Trainingsmogelijkheden heeft zij jammer genoeg onbenut gelaten.

Erbé is gevraagd haar zetel aan de partij af te staan, omdat zij bij de verkiezingen in 2018 slechts 30 stemmen heeft gekregen en daarmee geen voorkeurszetel bekleedt. Als zij de zetel niet teruggeeft aan Leefbaar Lelystad, dan beschouwen wij dit als zetelroof.
Erbé heeft destijds op de ALV gepleit om haar op een hogere plek op de kandidatenlijst te plaatsen vanwege haar loyaliteit aan de partij. Daar is om die reden ook gehoor aan gegeven. Wij constateren helaas dat zij haar loyaliteit vandaag de dag niet waarmaakt en zij haar persoonlijk belang boven alles stelt. Het bestuur heeft haar met onmiddellijke ingang geroyeerd als (ere)lid.

Wij vinden het zeer spijtig wat de gevolgen van haar overstap in de raadsverhoudingen zijn en nemen haar dit kwalijk. Omdat in een raadsperiode waarin er al zoveel commotie is haar besluit niet bijdraagt tot eenheid en samenwerking, dit het beeld over politici geen goed doet en dit al helemaal niet in het belang van Lelystad is.
Evengoed zullen de raadsleden en de wethouder van Leefbaar Lelystad hun inspanningen voor de stad en onze inwoners binnen de coalitie met verve blijven voortzetten.

Bestuur, fractie en wethouder van Leefbaar Lelystad

Leefbaar Lelystad overvallen door vertrek Erbé

Tot onze verbazing heeft Jos Erbé op 12 maart 2021 bericht over te stappen naar de PVV.
De fractie heeft van Erbé geen enkel signaal gehad dat de lijn van de PVV in de gemeenteraad beter aansluit bij haar politieke idealen. Erbé heeft intern als reden van haar overstap aangegeven dat ze zich niet prettig voelt en het niet meer gezellig vindt. Ook dit wordt door de fractie niet herkend. Sterker nog, een paar dagen geleden plaatste Erbé op haar Facebook-pagina een herinneringsbericht met foto’s van een campagneactiviteit van drie jaar geleden.

Erbé is de afgelopen jaren fractie-assistent geweest en is op 4 juli 2020 beëdigd tot raadslid. Van raadsleden wordt meer inhoudelijk een politieke visie en inzet verwacht dan van fractieassistenten en wij vermoeden dat dit voor haar een te zware belasting is geweest. Trainingsmogelijkheden heeft zij jammer genoeg onbenut gelaten.

Erbé is gevraagd haar zetel aan de partij af te staan, omdat zij bij de verkiezingen in 2018 slechts 30 stemmen heeft gekregen en daarmee geen voorkeurszetel bekleedt. Als zij de zetel niet teruggeeft aan Leefbaar Lelystad, dan beschouwen wij dit als zetelroof.
Erbé heeft destijds op de ALV gepleit om haar op een hogere plek op de kandidatenlijst te plaatsen vanwege haar loyaliteit aan de partij. Daar is om die reden ook gehoor aan gegeven. Wij constateren helaas dat zij haar loyaliteit vandaag de dag niet waarmaakt en zij haar persoonlijk belang boven alles stelt. Het bestuur heeft haar met onmiddellijke ingang geroyeerd als (ere)lid.

Wij vinden het zeer spijtig wat de gevolgen van haar overstap in de raadsverhoudingen zijn en nemen haar dit kwalijk. Omdat in een raadsperiode waarin er al zoveel commotie is haar besluit niet bijdraagt tot eenheid en samenwerking, dit het beeld over politici geen goed doet en dit al helemaal niet in het belang van Lelystad is.
Evengoed zullen de raadsleden en de wethouder van Leefbaar Lelystad hun inspanningen voor de stad en onze inwoners binnen de coalitie met verve blijven voortzetten.

Bestuur, fractie en wethouder van Leefbaar Lelystad