Stichting Schateiland maakt zich op voor een nieuwe start!

Rotary Lelystad Batavia gaat stichting schateiland ondersteunen. Deze prachtige speeltuin, waar vele activiteiten zijn georganiseerd voor de kinderen, is van onschatbare waarde en willen we behouden voor Lelystad. Om die reden is Rotary Lelystad Batavia gestart om te komen tot een goede oplossing ten behoeve van het behoud van de speeltuin en meerwaarde van de stichtingsactiviteiten in het bijzonder.

Speeltuin Schateiland

Inmiddels zijn er diverse besprekingen met de gemeente en het huidige bestuur gevoerd. Partijen zijn het met elkaar eens dat de doelstelling en maatschappelijke meerwaarde voor de buurt duidelijk aantoonbaar zijn en dat faillissement voorkomen kan worden. Ondertussen wordt er hard gewerkt om alle betrokkenen op de juiste wijze te informeren en ervoor zorg te dragen dat de activiteiten spoedig weer opgepakt kunnen worden. Om te voorzien in een kwalitatief nieuw bestuur, is Rotary Lelystad Batavia op zoek naar geïnteresseerden om belangeloos in het bestuur plaats te nemen.

Stichting Schateiland is een begrip in Lelystad Oost. Rotary Lelystad Batavia heeft uitgesproken als adviseur en bemiddelaar te willen optreden naar bestuur en gemeente. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. De gemeente Lelystad verleent binnen de mogelijkheden alle medewerking en de stichting neemt hierin een zeer positieve houding in. Er is een keurig door de gemeente Lelystad onderhouden, veilige, speeltuin aangetroffen en ook de huisvesting van de stichting is keurig onderhouden, schoon en voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen.

Maatschappelijke functie

De speeltuin en de stichting hebben een belangrijke maatschappelijke functie die niet zomaar verloren mag gaan. De gemeente heeft toegezegd dat, mocht de stichting toch stoppen, de speeltuin zal blijven bestaan en onderhouden blijft. Rotary Lelystad Batavia en de gemeente zijn echter van mening dat de stichting zoveel waarde toevoegt middels de verschillende georganiseerde activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes, zomeractiviteiten, buurtactiviteiten en toezicht op de speeltuin zelf, waardoor het een kind-veilige omgeving is en daarmee een toegevoegde sociale functie heeft voor de buurt.

Belangeloos

Rotary Lelystad Batavia heeft daarom besloten belangeloos als adviseur en bemiddelaar te willen optreden ten behoud van de maatschappelijke positie van de stichting. Daarom zijn wij op zoek naar maximaal 5 enthousiaste buurtbewoners en geïnteresseerden om in het bestuur plaats te nemen. Met de gemeente zijn er afspraken gemaakt waardoor een nieuw bestuur met een schone lei kan beginnen. Rotary Lelystad Batavia is de gemeente Lelystad daarvoor zeer erkentelijk.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? reageer dan met een korte motivatie naar:

Mak Groep
T.A.V. Scarlett Mussche
E-mail: Secretariaat@makgroep.nl