BETOOG INZAKE RAADSAKKOORD door Wim Botter fractievoorzitter Leefbaar Lelystad

Voorzitter, leden van de Raad

Allereerst onze dank naar de procesbegeleiders bij dit voor ons liggende Raadsakkoord.

Na een intensief en vermoeiend proces ligt er een akkoord met belangrijke vraagstukken voor de komende vier jaar.

Het streven naar een raadsakkoord leek ons een prachtig uitgangspunt, hoewel géén wettig instrument, maar een eigen gemaakt passend middel om het coalitie/oppositie denken (deels) te verminderen.

Maar eerlijk gezegd vinden wij het akkoord dat voor ons ligt een JA KNIKKERS akkoord, waarbij drie partijen het voor het zeggen hadden. De VVD, Groen Links en Jong Lelystad….

Wij, Leefbaar Lelystad, vinden dat we niet echt gehoord werden de afgelopen periode en we zien niet veel terug van hetgeen wij ingebracht hebben.

Ook de geheimzinnigheid rondom de nieuwe wethouders stuit ons tegen de borst. Ondanks onze herhaaldelijke verzoeken om voor het tekenen van dit raadsakkoord de namen vrij te geven, werd dit verzoek gewoon genegeerd/weggestemd….

En in het weg stemmen van inbreng bepaalde partijen waren deze commissie leden, alsmede de proces begeleiders zeer resoluut en zodra dat gedaan was ging men snel over tot het volgende vraagstuk, of dan werd het maar geplaatst in het NIET RAADSAKKOORD….

Is dit dan misschien de werkwijze van deze nieuwe bestuurscultuur? Groot voorstander hiervan was de heer Grimbergen van de VVD en wij vragen ons af de heer Grimbergen hiermee tevreden is en of dit  nou zijn bedoeling is geweest.

Wat wij inmiddels wel weten is het feit dat twee zeer gedreven wethouders te weten Jack Schoone en Madelon van Noort op een niet zo’n christelijke wijze zijn ” afgeserveerd ” en hun werkzaamheden vanaf vijf juli aanstaande moeten beëindigen.

Daar scoort deze commissie géén punten mee , en niet alleen bij ons maar ook bij de burgers en het bedrijfsleven als wij alle reacties hierop mogen geloven.

Wij, maar ook genoemden hadden graag gezien dat deze twee wethouders de kans gekregen hadden om door te bouwen op de door hen ingeslagen weg en de behaalde successen over de laatste twee jaar. 

Want zoals u zelf zegt in de inleiding van het voorgelegde raadsakkoord  zal er worden voort geborduurd op de positieve ervaringen uit het laatste half jaar van de vorige raadsperiode. 

Toen bleek het dus wel mogelijk om, los van de tegenstellingen als coalitie – oppositie –  en links – rechts elkaar op meerdere dossiers elkaar te vinden en breed gedragen oplossingen te bedenken.

Om die lijn door te trekken moet blijvend worden geinvesteerd in de onderlinge verhoudingen, de relatie met het college en de ambtelijke organisatie, alsmede de verbinding met de samenleving.

En die was er, mede door de grote inzet van deze twee wethouders.

Daar is nu een streep door getrokken en ook nog eens op een manier die de schoonheidsprijs niet verdiend. Is dat nou die nieuwe bestuurscultuur?

Hieraan wensen wij geen medewerking te verlenen maar natuurlijk wensen wij de nieuwe wethouders veel succes en hopen wij op een goede samenwerking in de toekomst .

Wij zullen vanavond nee zeggen tegen dit raadsakkoord, maar ons blijven inzetten voor de toekomst van deze prachtige stad.

Dank u wel voorzitter