Wat een show…..

  • door


Net op het punt dat het WK voetbal op het punt van beginnen staat, wat éénieder daar ook van mag vinden, terugdraaien kunnen we die beslissing niet meer, schrijf ik deze terugblik op de behandeling van de begroting binnen de gemeenteraad van Lelystad. Om in voetbaltermen te blijven, één ding staat inmiddels vast; het huidige college is zeker geen team en bij mij is dan ook de -terechte- vrees ontstaan dat dit ook niet gaat gebeuren. Teveel individualisten, waarvan een enkeling zelfs meent zichzelf tot aanvoerder te kunnen bestempelen. Maar net als bij topsport gaat het bij politiek om prestaties en geleverd is er nog helemaal niets. En dat alles onder de vlag van een zgn. raadsakkoord, waarin men een nieuwe bestuurscultuur als aanvalsplan predikt.

Nieuwe bestuurscultuur? Laat me niet lachen…..

Tja, de behandeling van de begroting;

Na inzage en kennisname van de voorgenomen plannen van dit college krijgen alle partijen binnen de gemeenteraad de gelegenheid hier een mening over te vormen en zonodig wijzigingsvoorstellen te doen in de vorm van het inbrengen van amendementen en/of moties. Het college beoordeeld deze door partijen ingebrachte wijzigingsvoorstellen en voorziet deze van een appreciatie. Deze kan op drie manieren worden geuit; positief, negatief of neutraal (d.w.z. oordeel is aan de raad). Bij deze appreciatie zijn al meteen een aantal zaken die minst genomen als opvallend mogen worden bestempeld. Van alle wijzigingsvoorstellen, welke zijn ingebracht door partijen die het zgn. raadsakkoord niet hebben erkend, wordt het overgrote deel van de appreciatie  negatief voorzien. De wijzigingsvoorstellen welke zijn ingebracht door partijen die dit zgn. raadsakkoord wel hebben erkend, dan wel bij de totstandkoming daarvan als een stel makke lammeren hebben meegelopen worden daarentegen van de appreciatie positief dan wel oordeel raad voorzien. Als gevolg van deze handelwijze zijn een aantal zeer waardevolle wijzigingsvoorstellen, ingebracht door Leefbaar Lelystad, “afgeschoten”. Niets nieuws hoor ik u denken, want dat gebeurde in het verleden toch ook ten aanzien van voorstellen vanuit de coalitie versus de oppositie.

Maar die tegenstelling zou er toch niet meer zijn op basis van het zgn. raadsakkoord?

Welnu, de coalitie wordt gevormd door een aantal instemmende partijen aangevuld met een aantal meelopers.

Is dit wellicht wat men bedoelt met een nieuwe bestuurscultuur?

Leefbaar Lelystad wenst aan dit spel niet mee te doen en kiest partij voor de belangrijkste spelers binnen het veld; de inwoners van Lelystad.En dat zullen wij ook blijven doen, daar kunt u op rekenen en daar mag u ons aan houden.

Koen Dreesman

Vicefractievoorzitter