Politiek inhoudelijk persvoorlichting

Voor politiek inhoudelijke zaken en persvoorlichting kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter.

Telefoon

Marianne van de Watering
06-30768310

Email

fractie@leefbaarlelystad.nl

Adres

Raadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

vragen aan de fractie

Voor politiek inhoudelijke zaken en persvoorlichting kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter.

Email

fractie@leefbaarlelystad.nl

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met het bestuur.

Telefoon

06-30768310

Email

bestuur@leefbaarlelystad.nl

Adres

Raadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Meldpunt Ombudsman van Leefbaar Lelystad

Email

bestuur@leefbaarlelystad.nl

Ons rekeningnummer: NL43INGB0008751847 t.n.v. POLITIEKE VERENIGING LEEFBAAR LELYSTAD. Plaats: Lelystad