AED-netwerk Lelystad

Onze fractievoorzitter Marianne van de Watering heeft in de vorige raadsperiode aandacht gevraagd voor een AED-netwerk. In deze raadsperiode is hierover een initiatievoorstel aangenomen. Dit netwerk is nog niet geheel gerealiseerd. De gemeente is daarom een actie gestart om een dekkend AED-netwerk over Lelystad te krijgen, inclusief hulpverleners die weten hoe de apparaten bediend moeten worden. Inwoners kunnen daaraan bijdragen, door zich met hun buurt in te spannen voor de plaatsing van een AED en zich aan te melden als burgerhulpverlener. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten.