Betoog LeefbaarLelystad 1e termijn begroting 2021

Betoog eerste termijn begroting 2021

Voorzitter, voor het eerst neemt Leefbaar Lelystad, uiteindelijk dan toch wél, zitting in het college. Tot nu toe ervaren wij de samenwerking binnen de coalitie als prettig. Maar het is ook spannend. Want als er midden in een raadsperiode nog maar één ervaren wethouder overblijft, heeft het nieuwe college een flinke inhaalklus met elkaar te klaren.

Buiten dat heb je ook nog eens te maken met de erfenis van de vorige colleges. Dan kun je van de nieuwe wethouders niet ineens wonderen verwachten. Het valt zeer te betreuren dat na alle onderhandelings-gesprekken we nu alsnog niet kunnen zeggen dat Lelystad een meerderheids¬college heeft, vanwege de onverwachte overstap vorige week van de heer Van Luxemburg.
Deze begroting is geen feest en dat wisten we bij de kadernota al, omdat wat toen is vastgesteld nu uitgewerkt voor ons ligt. Speelruimte is er niet en hoe de toekomst eruit zal gaan zien valt moeilijk te voorspellen. Zeker nu we met een pandemie te maken hebben. Want wie had nou gedacht dat we vandaag de dag met mondkapjes op onze boodschappen zouden doen.

Corona
We krijgen het Coronavirus maar niet onder controle is het scenario dat op dit moment aan de orde is. Terwijl we eigenlijk richting het scenario willen gaan waarbij het virus uitdooft en we voor een groot deel weer onze vrijheid terug hebben in ons alledaagse leven. Op dit moment weten we nog niet wat de financiële consequenties van Corona zullen zijn en in hoeverre deze zullen doorwerken op de gemeentelijke uitgaven. Maar laat het duidelijk zijn dat Leefbaar Lelystad hier grote zorgen over heeft en dan vooral wat dit voor onze inwoners gaat betekenen. We hopen dan ook dat we ons bij de jaarrekening 2020 geen hoedje schrikken en dat we bij de kadernota 2022 niet nóg verder moeten gaan bezuinigen, maar we houden ons hart vast.

Woningen
Onze wens is dat Lelystad snel flink meer woningen kan gaan bouwen, want ruimte hebben we hier genoeg en het is mooi wonen in Lelystad, rust, ruimte, groen en water.

Zwarte Piet
Wij betreuren het zeer dat nu ook in Lelystad Sinterklaas het zonder Zwarte Piet moet stellen, omdat sommigen Zwarte Piet als een racistische karikatuur bestempelen, terwijl dat nooit deze intentie heeft gehad. Het Sinterklaasfeest is een oer-Hollands traditioneel kinderfeest, waar wat ons betreft Zwarte Piet gewoon bij hoort.

Motie
Wij dienen één motie in, samen met Mooi Lelystad en de PVV. Deze motie heeft betrekking op, jawel, de honden-belasting. Voor hondenbezitters is het een doorn in het oog, omdat zíj extra belast en daarmee financieel benadeeld worden. Ook al staat op bladzijde 112 in de begroting dat deze belasting besteed wordt ten behoeve van maatregelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast, uit de beantwoording van de technische vragen wordt dat kostenplaatje níet duidelijk. Daarom vragen wij het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid hoe de hondenbelasting in Lelystad volledig kan worden afgebouwd en een onderzoek naar het plaatsen van afvalbakken voor hondenpoep bij uitlaatroutes.

Samen één taak
Wij hebben als gekozen volksvertegenwoordigers de taak om op te komen voor de belangen van onze inwoners. Echter, hoe met name mevrouw Boertjens van GroenLinks en mevrouw Bergman en de heer De Wilde van D66 zich vorige week in de sessie over de begroting richting college hebben uitgelaten vinden wij onacceptabel. Er is op harde toon en respectloos richting wethouder Van Noort gesproken. Waarbij zelfs de woorden van het college in twijfel werden getrokken. Wij begrijpen dat er bij partijen frustraties zitten. Maar als er bijvoorbeeld uitgehaald wordt over een onderzoek alsof dit door het huidige college gestart is, terwijl dat hiervoor al was gebeurd, en waar dus je eigen wethouder aan deelnam, dan ben je als politicus onredelijk bezig. Het gaat dan niet meer over het belang van Lelystad. Voorzitter, wij zien een dergelijke houding en bijbehorend gedrag, wat zich overigens ook op social media afspeelt, als politieke ondermijning van het stadsbestuur.
Het spijt ons zeer, maar de persoonlijke aanvallen van mevrouw Bergman waren voor ons dé druppel waardoor wij geen vertrouwen meer in haar hebben als voorzitter van het Presidium, omdat die bij uitstek communicatief een verbinder moet zijn.

Dank voor uw aandacht.

Marianne van de Watering,
Fractievoorzitter Leefbaar Lelystad