Bouwen, bouwen, bouwen

Bouwen en niet miauwen
Lelystad staat voor een grote opgave in de woningbouw en vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe woonvisie heeft de raad verzocht om in beeld te brengen welke locaties ingezet kunnen worden ten behoeve van de woningbouwproductie en verschillende locaties te verkennen en uit te werken om deze te ontwikkelen als woningbouw locatie.

Dat werd een indrukwekkende lijst, een lijst waarvan wij, Leefbaar Lelystad een amendement hebben ingediend, ondersteunt door Jong Lelystad, de SP, Partij voor de Vrijheid, Groen Links en de Inwonerspartij om niet alle door het college voorgestelde mogelijke bouwlocaties te onderzoeken.

Wij willen dat er niet gebouwd zal worden in duurzaam groen (Flevo Marina en de Zoom) en op plekken waar het ten koste gaat van recreatie, sport en spel. Vandaar dat wij in goed overleg met elkaar tot dit amendement zijn gekomen met het verzoek om de navolgende locaties in het voorgestelde besluit te schrappen:
1) Flevo Marina, houtribweg/haven
7) Woldpark/stadspark
8) Zoom(tussen Spetter/Gelderse diep
9) Locatie Geldersebrug

Tevens verzochten wij met dit amendement een zoek-locatie aan het voorgestelde besluit toe te voegen en dat is nummer K, De Akker, binnenhavenweg/Beginweg. Het betreft een stuk landbouwgrond wat door het ontbreken van recreatieve mogelijkheden niet gerekend kan worden tot de recreatieve zone. De Akker betreft een groot gebied van ruim 11,6 hectare en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte van woningbouwlocaties.
Het is in de nabijheid van woningen waardoor aansluitingen op de nutvoorzieningen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Ook sluit het aan op andere landbouwgrond welke in de toekomst als woningbouwlocatie onderzocht zou kunnen worden.