Geen malafide puppyhandel in Lelystad!

Veel huisdieren hebben te lijden onder commerciële belangen, impulsaankopen, gebrekkige huisvesting en verzorging. Leefbaar Lelystad maakt zich daarom sterk voor een deugdelijke bescherming van huisdieren. Dit en nog meer valt te lezen in ons verkiezingsprogramma en daar maken we ons dus ook hard voor.

De gemeente Lelystad is er door House of Animals in oktober 2020 op gewezen dat er sprake is van malafide puppyhandel in Lelystad en wel op een locatie waar detailhandel in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens House of Animals is er door de handelaar ook sprake van overtreding van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in het algemeen en de hondenhandel in het bijzonder en is er sprake van valsheid in geschrifte.

De gemeente is aan de slag gegaan met de handhaving van het bestemmingsplan, maar daar zijn helaas juridische termijnen aan verbonden. Echter vanuit de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit (NVWA) lijken er geen concrete stappen tegen de handelaar te worden ondernomen. En dat baart ons zorgen, omdat er door deze puppyhandelaar nog steeds op Marktplaats puppy’s tegen woekerprijzen worden aangeboden, die uit het buitenland afkomstig zijn.

Samen met de Inwonerspartij heeft Leefbaar Lelystad daarom contact opgenomen met de NVWA om hier helderheid over te krijgen. Want wij willen geen malafide puppyhandel in Lelystad. Wij wachten met spanning de reactie van de NVWA af en hopen op passende maatregelingen. Maar eerdere nieuwsitems over de rol van de NVWA bij hondenhandel stellen ons niet gerust.

Bron: https://www.animalstoday.nl/nvwa-negeert-regelgeving/

Voor wie wil weten waar onze zorgen over gaan, bekijk hier de schokkende reportage: https://www.youtube.com/watch?v=e7p6zOc2k1o&ab_channel=HouseofAnimals-AnimalsToday