Leefbaar zet mede in op extra groei van Lelystad

Leefbaar Lelystad heeft ingestemd om extra woningen te laten bouwen in Lelystad. Bij het Rijk ligt nu een voorstel voor 15.000 extra woningen, met name in de nieuwe wijk Warande

Verhouding 30% – 70%
Wel blijft het beleid 30 procent bouwen in de sociale huursector en de rest in de vrije huursector en koop. Leefbaar heeft met name ingestemd voor deze extra woningen om de lange wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een huurwoning te verminderen. Met name voor jongeren en voor het bouwen van levensloop bestendige woningen voor ouderen. Bovendien is het goed voor de economie.

Investering oude wijken
Ook heeft Leefbaar Lelystad ingestemd dat er ook wordt geïnvesteerd in de bestaande stad. Met het opheffen van City Marketing Lelystad, kan er jaarlijks 300.000 euro in een investeringsfonds voor de bestaande stad worden gestopt. Met dit geld kunnen oudere wijken worden opgeknapt.

25 raadsleden stemden in met het voorstel.
JongLelystad (2) ChristenUnie (3) D66 (2) Denk (1) Groenlinks (2) stemden tegen.