Persvoorlichting

Leefbaar Lelystad is bereikbaar via vaste woordvoerders. Iedere woordvoerder heeft zijn of haar eigen Commissie, met spoed vragen kunt u telefonische contact opnemen, in alle andere gevallen verzoeken we u dit per mail te doen, vermeld bij onderwerp; Persvraag en de naam van uw Uitgever.

Commissie Maatschappij

Waaronder valt:
• Armoede en Schulddienstverlening
• Dierenwelzijn
• Emancipatie en integratie
• Jeugd(zorg)
• Kunst en cultuur
• Onderwijs
• Ouderen
• Sport en bewegen
• Vitaliteit en gezondheid
• Welzijn
• Werk en inkomen (Participatiewet)
• WMO
Met als vaste woordvoerder Annelies Brunnmayer (raadslid)

Telefoon: 0613118680, email: a.brunnmayer@raadvanlelystad.nl

Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Waaronder valt:

 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie en voorlichting
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Economische zaken
 • Externe veiligheid
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Grondzaken
 • Integrale handhaving
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en Brandweer
 • Recreatie en toerisme
 • Wettelijke Burgemeesterstaken

Met als vaste woordvoerder Koen Dreesman (Vicefractievoorzitter)

Telefoon: 06 54332893, email: ka.dreesman@raadvanlelystad.nl

Commissie Ruimte Ontwikkeling en Bereikbaarheid

Waaronder valt:
• Bereikbaarheid
• Kustontwikkelingen Bataviakwartier
• Omgevingswet en -visie
• Ruimtelijke Ordening
• Wonen
Met als vaste woordvoerder Jack Schoone (Fractievoorzitter)

Telefoon: 06 13512181, email: j.schoone@raadvanlelystad.nl

Commissie Ruimte Beheer, Energie en Duurzaamheid

Waaronder valt:
• Beheer Openbare Ruimte
• Coördinatie IGLO
• Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
• Klimaat en Natuur
• Onderwijshuisvesting
• Stadshart
• Stedelijke vernieuwing
• Vergunningen
Met als vaste woordvoerder Wim Botter (raadslid)

Telefoon: 06 48276937, email: wh.botter@raadvanlelystad.nl

(in geval van afwezigheid is binnen de fractie voorzien in vervanging)
Tijdens deze commissievergaderingen worden de woordvoerders bijgestaan door de
fractieassistenten Jos Hersbach en Petra Overwater.

Jos Hersbach, telefoon: 06 15093626, email: jc.hersbach@raadvanlelystad.nl

Petra Overwater, telefoon: 06 19428167, email: p.overwater@raadvanlelystad.nl