M O T I E

  • door

VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Datum raadsvergadering: 6 december 2022Onderwerp: Aanwijzing veiligheidsrisicogebiedDe raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,constaterende dat: Koen Dreesman… Lees verder »M O T I E