https://www.youtube.com/watch?v=B2aJvegpnj4

Met de campagne ‘Lelystad schoon heel gewoon’ wil gemeente Lelystad haar inwoners bewust maken van het zwerfafval op straat en de uitdaging aangaan om de stad aantrekkelijk en schoon te houden.

Samen in actie
De gemeente kan het zwerfafvalprobleem namelijk niet alleen oplossen. We kunnen wel opruimen, maar dat is altijd te laat. Het afval ligt er dan namelijk al. Zwerfafval is alleen echt op te lossen door samen in actie te komen, want samen houden we Lelystad schoon, prettig en leefbaar.

Zwerfafval
Zwerfafval is een doorn in het oog voor veel mensen. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Voor veel bewoners in Lelystad is het heel normaal dat zij geen afval op straat gooien. Ook zijn er al vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken voor een schone buurt. Zo zijn er de zappers in Lelystad. Dit zijn kinderen van 4 tot 12 jaar die samen aan de slag gaan en zorgen dat de eigen wijk zwerfafval vrij blijft. Voor iedere inzet krijgen ze een kleine vergoeding. Ook zijn er voorbeelden van mensen die alleen of samen met anderen een bijdrage leveren aan een schone stad. Uiteraard zijn er ook nog mensen die alleen of samen met anderen een eenmalige schoonmaakactie organiseren.

Kom helpen
Wilt u ook helpen, alleen of samen met buurtgenoten, collega’s of een vereniging? Of kent u een vrijwilligersgroep die wil helpen? Meld u dan aan bij Koos Essenstam via telefoonnummer 14-0320 of per mail op lelystadschoon@lelystad.nl.