(verborgen) armoede in Lelystad.

Vorige week was er in de Huiskamer van het Leger des Heils aan de Jol een drukbezochte bijeenkomst over (verborgen) armoede in Lelystad. Koen Dreesman, onze vicefractievoorzitter van Leefbaar Lelystad, was namens de gemeenteraad één van de trekkers van deze avond.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst ging vooral over welke hulpverlening bij armoede reeds aanwezig is in Lelystad en over hoe de samenwerking tussen de betrokken organisaties is. In het tweede gedeelte werd besproken aan welke hulpverlening behoefte is in Lelystad.

Het is nu aan de wethouder om deze interessante avond een goed vervolg te geven.  

Daar Leefbaar Lelystad armoedebestrijding zeer belangrijk vindt zullen we de vervolgstappen goed in de gaten houden.

Wij houden u op de hoogte!