Datum raadsvergadering 18-06-2024
Agenda punt kadernota 2025-2028
Onderwerp Exploitatie Cultuur Instellingen
De raad van de Gemeente Lelystad in vergadering bijeen


Constaterende dat:
De gesubsidieerde culturele instellingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben
Dat vele inwoners hier op verschillende manieren gebruik van maken en het dus aan te bevelen
zou zijn dat deze instellingen goed zichtbaar moeten zijn door middel van een speciale uitstraling op of
rondom het desbetreffende gebouw en natuurlijk passend binnen de omgeving.
En in dit geval bedoelen wij hiermee Theater en Congrescentrum Agora.


Van oordeel dat:
Met de toename van etage bouw en andere woon en horeca voorzieningen rondom dit theater
de uitstraling van dit mooie theater teniet wordt gedaan.
Overwegende dat:


Het simpel en doeltreffend op te lossen valt door een speciale belettering en/of belichting wat in
samenspraak met de huidige directeur sinds 2016, Richard Wijnveldt in orde gemaakt kan
worden.
Een voorbeeld doen wij u hierbij toekomen
Draagt het college op:
Hiervoor geld vrij te maken en ongeacht de kosten aan deze ingediende motie gevolg te geven
En gaat over tot de orde van de dag.
Leefbaar Lelystad

Door pureveen