Samen met u maken wij een Leefbaar Lelystad

Welkom Lelystad

Leefbaar Lelystad is sinds 2002 een gevestigde politieke partij in Lelystad die opkomt voor de belangen van onze inwoners. Wij luisteren proactief, waardoor Leefbaar Lelystad zich heeft ontpopt als grootste lokale en constructieve partij. Geen politiek geneuzel, maar een helder gemeentelijk beleid, waarbij Leefbaar Lelystad de discussie aangaat en een duidelijke mening heeft vanaf dag één.

Geef onze mooie stad terug aan de burgers! Bedrijf geen politiek via achterkamertjes!

Wij zijn in 2001 opgericht en zitten vanaf 2002 in de gemeenteraad. Sinds die tijd hebben we veel geleerd en inmiddels veel bereikt. Zo leuk lokale politiek met een landelijke gedachten gang.

De lokale partijen zijn over het geheel genomen in Nederland de grootste partijen. De lokalen vertegenwoordigen zo’n 33% van de kiezers. Dat we met die lokale partijen geen fractie kunnen vormen in Den Haag is vanwege het feit dat de belangen puur lokaal liggen.
Dit houdt in dat LeefbaarLelystad uw belangen het beste kunnen behartigen, immers wij hebben geen enkele binding met welke landelijke partij dan ook!

Het wordt tijd dat al die lokale partijen gezamenlijk een stevig protest laten horen in Den Haag want alles (een voorbeeld, de bezuinigingen) worden afgewenteld op de gemeenten waar de lokalen de grootste stem hebben.

Lelystad heeft veel potentie maar ook veel problemen, problemen waar wij keer op keer aandacht aan besteden door het inzetten op kansen en het zoeken naar mogelijkheden zonder steeds achterom te kijken.

Lelystad heeft alleen al qua natuur en leefomgeving veel te bieden. Onder meer veel groen, water en ruimte. Maar ook grote natuurgebieden zoals de Markerwadden en de Oostvaardersplassen. Wat dacht u van onze prachtige kust, een overslagbedrijf, een strand maar helaas nog geen ‘natuur zwembad’.

Ach er moet natuurlijk altijd nog iets te wensen zijn. Wij blijven ons daarvoor inzetten. We hebben een mooie drevenstructuur, schitterende groene wijken allemaal per fiets te bereiken. Dit willen we graag behouden.

Natuurlijk zijn er ook de tekortkomingen, zoals de verkeersveiligheid, de verschillende snelheden op onze dreven, het feit dat we meer moeten inzetten op sport en wat dacht u van de aanblik bij het binnenkomen van onze stad, dat kan allemaal wat fraaier en hoeft de jackpot niet te kosten.

Het zwerfvuil, fietsen in het stadshart, de uitstraling van tuinen in de wijken, ja daar zijn we inmiddels druk mee bezig maar wij willen dat de burgers daarbij betrekken en laat hen meedenken en ook indien mogelijk zelf actie ondernemen.

Heeft u ideeën, laat het ons weten en stuur een mail naar info@leefbaarlelystad.nl

Zo is er nog heel veel te doen………

Nog even en tot slot, laten we vooral investeren in de jeugd en onze ouderen, maar gelijk daarbij ook nadenken over hoe we onze stad aantrekkelijk maken en willen ook graag gebruik maken van de energie en kennis van zowel de oudere- en jongere  generatie. Bij ons telt iedereen!

Laten we bouwen aan onze idealen en niet aan luchtkastelen.

Geef onze mooie stad terug aan de burgers, en bedrijf geen politiek via achterkamertjes

Daar begon…….en daar eindigen we mee. Doet u met ons mee?
Wordt dan lid of donateur en stuur een mail naar info@leefbaarlelystad.nl  

Bestuur en Fractie Leefbaar Lelystad