De meeste inwoners van Lelystad lopen met het idee rond dat de politiek toch niet naar ze
luistert en vindt de afstand tussen politiek en de inwoners vaak te groot.
Wist u dat dat helemaal niet waar is?
Leefbaar Lelystad zit weliswaar in de gemeenteraad door u (uw stem heeft ons daar
gebracht), maar eerst en vooral vóór u, de inwoners van onze mooie provinciehoofdstad
Lelystad.
Leefbaar Lelystad kan u ook helpen als u met vragen zit of tegen problemen aanloopt
tussen u en de gemeente Lelystad. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen door u de weg te
wijzen naar het juiste loket, advies te geven en zelfs door het stellen van vragen binnen de
gemeenteraad. Omdat wij vinden dat de belangen van de inwoners van Lelystad altijd op
de eerste plaats horen te staan, te worden gerespecteerd en onderdeel zijn in alles wat de
gemeente Lelystad doet.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Of wilt u een concrete kwestie met ons bespreken?
Dan bent u van harte welkom tijdens ons wekelijks fractieoverleg.
(wel graag even aanmelden met daarbij het te bespreken onderwerp)
Aanmelden kan via ons emailadres: info@leefbaarlelystad.nl
Koen Dreesman
Vicefractievoorzitter

Door pureveen