Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023
Agendapunt: Kadernota 2-24-2027
Onderwerp: Acutalisatie OZB
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen toe te
voegen:
Punt 20.
Eenmalig een bedrag van 1 miljoen te gebruiken voor investering in onze jeugd qua sport en
gezondheid en dit in een voorstel aan de raad voor te leggen.
Dit in overleg te doen met het Sportbedrijf, Welzijn, Kubus en het onderwijsveld.

Ingediend door:

Jack Schoone
Toelichting:
Op dit moment wordt er te weinig geinvesteerd in onze jeugd en gaat het allemaal veel te
traag.

Door pureveen