Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023
Agendapunt: Kadernota 2-24-2027
Onderwerp: Mirt onderzoek
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen cq toe te voegen:
Punt 38.
Dit niet uit geven aan het MIRT onderzoek, maar een nieuw besluitpunt hiervoor te maken.
Te gebruiken voor de sportvisie en zorg te dragen voor extra geld voor het sportbedrijf om te investeren
in sport en spel in de stad.
Ingediend door:

Jack Schoone
Toelichting:
Ons inziens brengt de Lelylijn geen extras op voor Lelystad. De regering nog niets besloten heeft en net
als bij de Luchthaven en de vorige lijn naar het Noorden. Men in de regering geen enkele behoefte heeft
om te investeren op plekken buiten de randstad.
Onze jeugd dingend behoefte heeft aan verbetering van de infra structuur voor sport en bewegen

Door pureveen