Vorige week werden wij in de commissievergadering bijgepraat over het voornemen van
Bol.com om een groot distributiecentrum te gaan bouwen op het nieuwe industriegebied
Flevokust-Haven. Dit brengt natuurlijk werkgelegenheid en bedrijvigheid naar onze mooie
provinciehoofdstad, hetgeen wij als Leefbaar Lelystad als zeer positief wensen te betitelen.
Elke stap voorwaarts daar waar het Lelystad en/of haar inwoners betreft wordt door ons
dan ook met open armen ontvangen. Het zijn deze positieve ontwikkelingen die Lelystad
op de kaart zetten.
Maar iedere kaart heeft zowel een voor- als een achterzijde. De komst van een nieuwe
onderneming zal ook de werkgelegenheid doen toenemen met de komst van vele nieuwe
arbeidsplaatsen. Gelet op de tijdens de bijeenkomst genoemde aantallen zullen deze
arbeidsplaatsen niet allemaal vervuld gaan worden door inwoners van Lelystad, er zullen
dus medewerkers van buiten Lelystad aangetrokken gaan worden. Op zichzelf natuurlijk
een prima ontwikkeling, maar deze mensen zullen naar verwachting in de nabije toekomst
ook in Lelystad willen wonen. Nog beter, hoor ik u denken….. En dat is ook absoluut waar,
maar dat brengt mij ook bij onze eerste vraag; Waar gaan wij die mensen, die uiteraard
meer dan van harte welkom zijn in Lelystad, laten wonen?
Want er is nu, zoals bekend, al een fors woningtekort in Lelystad. Dit punt baart ons vanuit
Leefbaar Lelystad toch wel de nodige zorg, hetgeen wij ook hebben onderstreept middels
ons verzoek om een adequaat en concreet huisvestingsplan aan het college van B&W.
Met de vestiging van een grote onderneming neemt als gezegd ook de werkgelegenheid in
Lelystad enorm toe. Ook dit juicht Leefbaar Lelystad van harte toe, maar zoals ook hier is
een kritische kanttekening wel op zijn plaats. Want waar mensen worden aangenomen
zullen er aan de andere kant ook weer mensen worden ontslagen. En dat brengt mij ook
tot onze tweede concrete vraag; Waar is het sociaal plan?
Ook op dit punt is nog niets vanuit het college van B&W noch vanuit Bol.com vernomen.
En we kunnen dit toch niet als ‘onzekerheid’ boven de markt laten hangen?
Zoals u -wellicht- allen wel weet verhandeld en vervoerd Bol.com heel veel goederen, in
totaal gaat het daarbij om ca. 1.800 vrachttransporten per dag. Een behoorlijke logistieke
opgave. Op zich is Bol.com daar wel op ingericht, maar dat brengt mij bij onze derde en
laatste concrete vraag; Is Lelystad wel voorbereid op een dermate grote verkeersgroei?
De eerste reactie zou zijn, jawel hoor, want we hebben goede aan- en afvoerwegen. En dat
is natuurlijk ook zo. Echter…..stel…..
Een vrachtwagen geladen met goederen met als bestemming Bol.com te Lelystad bevind
zich op de A6 richting Lelystad. De chauffeur, niet bekend met de regio, toetst in zijn
navigatiesysteem het adres van Bol.com in. Als te doen gebruikelijk zal dit systeem
vervolgens de kortste route weergeven. Hetgeen impliceert dat de chauffeur zal worden
geadviseerd afslag 10 (Lelystad) te nemen. De kortste weg naar Flevokust-Haven loopt
vanaf dat punt door het centrum van Lelystad. Dat zou tot gevolg (kunnen) hebben dat er
dagelijks vele honderden vrachtwagens (extra) door het centrum van Lelystad rijden. Dit
achten wij zeker niet wenselijk. Ook hier ontbreekt tot op dit moment een concreet plan
hoe dit zal worden voorkomen.

Kort samengevat komt het erop neer dat Bol.com wat Leefbaar Lelystad betreft meer dan
van harte welkom is in Lelystad (laat daarover geen misverstand bestaan), maar er zullen
door het college van B&W -al dan niet in samenwerking met Bol.com- nog wel een aantal
stappen gezet (lees: maatregelen getroffen) dienen te gaan worden. Dat alles in het belang
van Lelystad en al haar inwoners, voor wie Leefbaar Lelystad, zich onvermoeibaar zal
blijven inzetten.

Door pureveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *