Voorzitter dank u wel

Geachte collega’s

Namens Leefbaar Lelystad komen wij vanavond alsnog met een motie vreemd aan de orde van de dag inzake het Stadshart.

Het liefst hadden wij dit niet gedaan maar het gedrag van de wethouder doet ons deze keuze maken.

Zoals u allen weet zijn er afspraken gemaakt voor wat betreft de voortgang van evenementen in het stadshart olv City Marketing Lelystad betreffende 2023.

Er zou 100,000 euro beschikbaar worden gesteld vwb evenementen in het Stadshart. Hiervoor ligt het plan klaar bij City Marketing Lelystad, een plan waarmee ook de ondernemers van het stadshart akkoord zijn gegaan.

Ook de wethouder heeft dit ingezien en heeft eea toegezegd.

Wat schetst onze verbazing te zien en te lezen dat de wethouder zich niet aan deze overeenkomst gehouden heeft en wil dat twee evenementen welke buiten het stadshart vallen ook door CML gefinancieerd moeten worden.

Twee evenementen welke niet plaatsvinden in het stadshart en waarover derhalve ook niet gesproken is, te weten de Old Timer Dag (8.500 euro) alsmede Lelystart (30.000 euro)

Overblijft dan 61.500 voor het stadshart hetgeen dus niet de afspraak was.

Wij willen met deze motie vreemd aan de orde van de dag bewerkstelligen dat de wethouder zich aan de gemaakte afspraken zal houden en alsnog 100.000 euro beschikbaar stelt ten behoeve van het stadshart.

Hiervoor hebben wij uw steun nodig en u kunt hiermee laten zien dat u het stadshart een goed hart toedraagt.

Door pureveen