M O T I E

Datum raadsvergadering: 28 Maarti 2023

Onderwerp: Opheffing aansluiting Larserdreef Torenvalkweg

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

Het verkeer bij de rotonde (Larserdreef-Zuigerplasdreef) vaak op strookt met filevorming Met de groei van de huidige stad er steeds meer verkeer komt

Overwegende dat: Het qua veiligheid en doorstroming beter is het om, zoals op dit plaatje is aangegeven. Stroken te maken voor rechts vrij- doorstromen.

Roept het college op:


Om onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiervoor op kort termijn en dit voor te
leggen aan de raad in het tweede kwartaalEn gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekenaar(s)
Leefbaar Lelystad

Jack Schoone

Door pureveen