Datum raadsvergadering: 28 maart
Onderwerp Werkeiland
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
Er al jaren gesproken wordt met de ontwikkelaar van Levago en we nog niet erg
opschieten. Ondanks toezegging, zit het muur vast aan de kant van de ontwikkelaar.
Kijkende naar de ontwikkeling van Batavialand en de invulling van de ruimte aldaar, Het
zeer logisch is om de kantine terug te plaatsen op de originele locatie.
Ook vanwege de ontwikkelingen aan het Waterfront.
Overwegende dat:
Er nog steeds geen overeenstemming is.
Wij vinden dat het college met het berekende bedrag van Cloudemans er moet uitkomen
met een extra tot een maximumbedrag (geheim). Er steeds een einddatum wordt
genoemd door de ontwikkelaar, dat hij gaat beginnen en deze al 4 x verlopen is.
Roept het college op:
Om zo snel als mogelijk te gaan onderzoeken en eventueel onderhandelen om de Kantine
te verplaatsen van de huidige locatie naar het Werkeiland. Zodat het ook echt de erfgoed
status krijgt.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekenaar(s)
Leefbaar Lelystad
Jack Schoone

Door pureveen