MOTIE

Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023
Agendapunt: Kadernota 2-24-2027
Onderwerp: Samenwerking
De raad van Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat;
We zien, dat de samenwerking tussen de diverse instanties en niet te
vergeten cultuur, verbeterd kan worden.
Kubus, Sportbedrijf, Welzijn, Bibliotheek en diverse profit en non profit
organisatie
Overwegende dat;
Verbeterde samenwerking een stuk meerwaarde is voor onze inwoners
qua efficiency en opbrengst
Roept het college op;
Om zorg te dragen dat er overleg gaat plaats vinden (geen Lelykracht)
en men elkaars producten en diensten gaat versterken voor de inwoners
van de stad.

Ingediend door:

Jack Schoone

Door pureveen