Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023
Agendapunt: Kadernota 2024-2027
Onderwerp: Evenementen en samenwerking
De raad van Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat;
We zien dat dit college City Marketing Lelystad niet meer serieus neemt
en ons inziens niet meer hen wil samenwerken
Overwegende dat;
Wij hierdoor zien dat er veel evenementen niet meer in ons stadhart en
gemeente plaats zullen vinden er en veel roddels zijn die relaties
schaden naar buiten toe
We hierdoor het vertrouwen bij de inwoners qua politiek al lang kwijt zijn
Roept het college op;
Om zorg te dragen dat er zo snel als mogelijk weer samenwerking tot
stand kan komen met CML en onze inwoners niet verstoken blijven van
evenementen en andere initiatieven welke erbij kunnen zorgdragen voor
ontwikkeling van deze stad
.

Ingediend door:

Jack Schoone

Door pureveen