Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023
Agendapunt: Kadernota 2-24-2027
Onderwerp: Hondenstrand
De raad van Lelystad in vergadering bijeen,


Constaterende dat;
Er in Lelystad geen hondenstrand is en de inwoners daar ver voor moeten reizen,
als ze al deze mogelijkheid hebben.
Overwegende dat;
Het goed is, voor de dieren om op deze locatie afkoeling te hebben en een
speelgelegenheid te hebben met de baas of bazin.
Roept het college op;
Om zorg te dragen dat er op het “Houtribstrand” een gedeelte wordt afgezet voor
een Hondenstrand

Ingediend door:

Jack Schoone

Door pureveen