Voorzitter:
Om te beginnen een compliment aan de ambtelijke organisatie voor deze heldere, beknopte en
zeer goed leesbare kadernota.
Beknopt voorzitter,
Dus wij (Leefbaar Lelystad) waren er in één middag doorheen en dat baart ons toch wel wat
zorgen.
Op het moment van aanbieding van deze kadernota 2024 is er grote economische onrust als
gevolg van sterk gestegen prijzen.
Onze maatschappij verandert net als de wereld om ons heen.
Er zijn vraagstukken rond de energie transitie, klimaatverandering, een dreigend zorginfarct en
de dreiging van digitale ontwrichting door de verdergaande digitalisering.
Ja wij weten dat er gewerkt wordt aan een gemeente waar onze kinderen gezond en veilig
opgroeien, waar het goed toeven en prettig wonen is, waar armoede wordt bestreden en
schulden worden voorkomen, waar zwembad en sportverenigingen toekomstbestendig zijn en
waar geluisterd wordt naar de inwoners, je zou dus denken een krachtig en veerkrachtig
Lelystad.
En juist die veerkracht daar gaat t om voorzitter.
Want wij hebben ook onze zorgen, zorgen over de financiële situatie van Lelystad.
Wij moeten oppassen met het gebruik maken van voorzieningen uit het sociaal domein, dus niet
meer uitgeven dan wat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.
Dus moeten we keuzes maken en duidelijk maken dat er meer geld nodig is om de opgelegde
taken goed te volbrengen.
Dit duidelijk maken aan de VNG , de landelijke overheid, enzovoort enzovoort.
Keuzes maken:
Waar besteden we geld aan en waaraan niet, waar investeren we in en waarin niet. Kunnen we
zaken slimmer regelen? Aan welke knoppen kunnen we nog draaien en zijn er nog andere
keuzes te maken…..keuzes die niet in deze kadernota voorgelegd zijn.
Wij hebben inmiddels wat voorstellen gedaan en hopen dat deze gehonoreerd gaan worden.
Dat zijn de volgende voorstellen, amendementen, moties;
-Een voorstel te doen met de financiën van de actualisatie van OZB eenmalig 1 miljoen te
investeren in onze jeugd.
-Amendement MIRT onderzoek
TAV de Moties
Samenwerking diverse organisaties
Evenementen en CML
Tot slot voorzitter:
De nieuwe bestuur cultuur wij hebben hem nog niet kunnen waarnemen er zijn nog steeds
partijen die het op de man c.q. vrouw spelen. Het gaat om de inhoud voor de inwoners daar
krijgen we elke maand gemiddeld 1500 Eu voor.
Daarom voorzitter
Een krachtig en veerkrachtig Lelystad kan niet zonder het betrekken van onze inwoners hierbij.
Inwoners die hier wonen, leven en werken want samen maken wij een veerkrachtig Lelystad.
Het is dan ook onze taak dit te stimuleren en mogelijk te maken en zeer zeker jongeren hierbij
te betrekken.
Jongeren hebben de toekomst dus laten wij hen die toekomst ook geven en gezamenlijk de
handen ineenslaan.
Dank u wel voorzitter

Door pureveen