Datum raadsvergadering:   6 & 27 juni 2023

Agendapunt:             Kadernota 2024-2027

Onderwerp:               Evenementen en samenwerking

De raad van Lelystad in vergadering bijeen, 

Constaterende dat;

We zien dat dit college City Marketing Lelystad niet meer serieus neemt en ons inziens niet meer hen wil samenwerken

Overwegende dat;

Wij hierdoor zien dat er veel evenementen niet meer in ons stadhart en gemeente plaats zullen vinden er en veel roddels zijn die relaties schaden naar buiten toe

We hierdoor het vertrouwen bij de inwoners qua politiek al lang kwijt zijn

Roept het college op;

Om zorg te dragen dat er zo snel als mogelijk weer samenwerking tot stand kan komen met CML en onze inwoners niet verstoken blijven van evenementen en andere initiatieven welke erbij kunnen zorgdragen voor ontwikkeling van deze stad

Ingediend door

Jack Schoone

Door pureveen