Voorzitter na alle partijen gehoord mogen wij als Leefbaar afsluiten voor wij gaan
stemmen. O nee we krijgen nog een collegereactie hopelijk beter dan twee weken
geleden.
Ook de opmerking wij zijn het college van alle partijen gaf bij ons een lachstuip.
Dromen bestaan nog en we gaan het er niet over hebben maar we wachten nog
op resultaten van dit jaar bijvoorbeeld; werkeiland, flevogolfresort, skate pump en
trackbaan, infrastructurele zaken, ziekenhuis , jeugdzorg daar hebben wij zelfs
klokkeluiders onder de aandacht gebracht en de opening vliegveld…. Maar dat
laatste nemen we u niet kwalijk. Maar geeft aan de betrouwbaarheid van
Denhaag. Kom ik op terug bij A19
Ook willen wij als leefbaar nog het volgende onder de aandacht brengen, vanuit
onze samenleving in het heden en wat we graag zien naar de toekomst, veiligheid
voor onze inwoners, de politie en het openbaar ministerie heeft bij ons alle
geloofwaardigheid verloren. Ik heb u vorige week een casus door gespeeld en wij
zijn blij met uw snelle handelen hierin voorzitter. Maar vanavond zijn wij bang dat
ook in Lelystad waarschijnlijk de eerste burgerwacht wordt opgeroepen. Volgende
week staat het bij de commissie op de agenda maar wij benoemen het nu al.
Verder voorzitter; het grote amendement en ja een verrassing wij als leefbaar
doen ook mee. En zijn vooral trots op bepaalde zaken die breed gesteund worden
nu, zoals, veel op sportgebied en cultuur. En ook geld voor de evenementen want
het is voor de vrijwilligers niet meer op te brengen met de kosten voor verkeer en
gewone veiligheid. Ook willen wij nogmaals benadrukken dat er moet
samengewerkt worden met experts in onze stad CML en ECL. Evenementen
geven onze stad kleur en fleur.
Voorzitter het MIRT onderzoek amendement A19/22 wij zien gewoon dat Den
haag zich niet meer aan vooraf gedane afspraken oud. Waarom wil u 4 ton van de
inwoners in de prullenbak gooien. Mooi voorbeeld de verbetering van de infra in
NL wordt ff gestopt met allerlei drog redenen. En totaal geen creatieve oplossing
om de drog redenen op telossen. Ja voorzitter wij hebben het ook in ons
programma staan maak u sterk voor de Lelylijn maar zonder 4 ton weg te geven
aan een onderzoek wat jaren geleden als is gemaakt bij de grote noord zuid lijn.
Dus collega gebruik u verstand en zeg nee want dat is echt geld weggeven. kijk
naar de term bouwen bouwen bouwen en hoe we moeten wachten op Pinokio
Hugo de …….

Voorzitter onze moties M1tot M4 zijn we voor, M5 willen graag antwoord van de
wethouder waarom hij niet handhaaft vragen we al jaren om en de juiste borden
neerzet. Wordt een held in deze stad u bent de eerste die dan lef toont.
M7 tot M10 zijn we voor
M11 doet ook Forum van democratie met ons mee
M13 zien wij geen meerwaarde
M14 tot M16 zijn we voor

M17 vinden wij onzin, dat was ook gebeurt als de relaties beter waren gebleven
met ECL en CML.
M18 is een zeer belangrijke dienen wij graag mede in
M19 zien wij als blijven stapelen en afgelopen was er een mooie bijeenkomst over
armoede waar wij als enige partij aanwezig waren maar dat zien wij vaker er zelfs
een partij die we nooit zien.
M20M20 en 21 zijn we voor
M24 is al een lopende zaak
M25 zijn we voor en het nu graag afmaken en inpakken
M26 zijn we ook mede-indiener
O ja voorzitter het hondenstrand deze motie hebben wij aangepast. Ook Mooi
Lelystad en Forum dienen deze mede in. En het kan toch niet zo zijn dat dit niet
kan in Lelystad. We blijven anders de stad van ja maar…………. Zeg dan Almere
worden jullie Hoofdstad. Wij durven niks we zijn bang voor ja maar…

Voor zover voorzitter

Door pureveen