Niet twee maar drie casino’s in de stad: dat is het voorstel van Leefbaar Lelystad richting het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is al een tijd bezig met het bepalen wie, na het casino in de Tjalk, de tweede vergunning krijgt. Volgens raadslid Jack Schoone is die keuze helemaal niet nodig.

De twee partijen die op de vergunning azen zijn Kok Experience in het centrum, en Circus Gran Casino in het Van der Valk hotel. “Beide partijen voldoen aan de voorwaarden om een casino te runnen en ze hebben ook allebei al geïnvesteerd in de faciliteiten”, aldus Schoone, die zich afvraagt waarom ze niet allebei een vergunning kunnen krijgen.

“We hebben het jaren tegengehouden in verband met gokverslaving, maar op het internet staat de hele gokwereld al open. Als je het dan gereguleerd doet met twee van deze mooie bedrijven dan lijkt ons dat verstandiger.” Al blijf je het risico op een gokverslavingen volgens het raadslid altijd wel houden. Maar volgens hem moet je ondernemers in een groeiende stad de kans geven.

Keuze volgt eind juli
Leefbaar Lelystad gaat de motie om allebei de partijen een vergunning te verlenen indienen tijdens de aankomende raadsvergadering. Het raadslid verwacht veel bijval van de liberale partijen.

Onuitvoerbaar
Of dit ook echt zo zal zijn, is maar de vraag. Sanne de Wilde van D66 reageert verbolgen op het voorstel. “Je kunt niet zomaar met een motietje even een schaarse vergunning verlenen.” Volgens hem is deze motie technisch en juridisch onuitvoerbaar. Daarnaast merkt hij op dat Leefbaar nu ineens een ander standpunt inneemt. “Toen we een paar jaar geleden de verordening vaststelden over het aantal vergunningen was Leefbaar tegen meer dan twee vergunningen.”

Personeelstekorten
Eerder gaf de gemeente Lelystad aan dat zij eind juli bekendmaakt wie de tweede casinovergunning krijgt. Oorspronkelijk zou de beslissing in april worden genomen, maar deze liet nog op zich wachten vanwege personeelstekorten bij de gemeente en bij juristen die zich over de vergunning buigen.

Door pureveen