Voorzitter,
Wij als Leefbaar Lelystad zijn blij dat een aantal aangenomen moties en
amendementen daadwerkelijk zijn ingevuld in de begroting, dank daarvoor.
Ook zagen we deze week dat er een besluit onze kant op komt over een
hondenstrand. Nu nog één keer flink zijn en de hondenbelasting in zijn geheel
afschaffen.
Verder voorzitter, hameren wij er echt op dat er een nieuwe bestuurscultuur gaat
gelden die door een aantal partijen weliswaar is aangekondigd en opgenomen in het
coalitie- of raadsakkoord zoals sommige het noemen, maar naar onze mening zeker
nog niet wordt ingevuld.
Ofwel kort samengevat; informeer zowel ons als raad beter maar zeker de inwoners.
Kom niet eerst met eindconclusies en praat dan daarna over participatie.
Een treffend voorbeeld is de omgevingswet en hoe dat is verlopen.
Voorzitter onze motie t.a.v. extra geld voor sport voor 2 jaar, zo raar dat de wethouder
dit afwijst. We zien te weinig van hem en hij geeft in de commissievergadering aan; ik
heb te weinig FTE’s. En nu kunnen wij door middel van een motie ervoor zorgen om
voor de aankomende 2 jaar 2 ton extra te gebruiken om het IHP in te voeren de
opblaasbare sporthal snel neer te zetten en echt met de sportvisie aan de slag te
gaan. Ik ga niet mijn betoog herhalen van de commissievergadering. Ondersteund
door het CDA, de PvdA, GL, de VVD en de PVV. Hiermee geven wij aan; kom zo snel
als mogelijk met een resultaat en win het vertrouwen terug. En o ja, heeft u de 40k al
gebruikt uit het sportakkoord en de 75 k die er ook al is.
Voorzitter onze motie Jeugdhulp; daarvoor hebben wij een motie voor het oprichten
een raadsadviescommissie gemaakt om gezamenlijk met de raadsleden van Urk,
NOP, Dronten, Zeewolde en Almere ons als raad, over zaken op regionaal niveau
beter en sneller op de hoogte te houden. Dank voor het positieve advies. Want ook wij
denken dat het tijd wordt om deze miljoenen verslindende processen is anders te
gaan bekijken en in te richten. Dat kan door regionale samenwerking verbeterd
worden ook t.a.v. de WMO. We geven zo maar ff miljoenen weg en we zeuren over
een stadspas met heel veel voordelen voor 2 ton.
Nu dan het fiets parkeren; een drama in veel steden. Maar in het coalitie- of
raadsakkoord boekje heeft u afgesproken dat we de beste fietsstad moeten worden.
Nu 2 jaar verder schiet het nog niet op. Vandaar deze ingrijpende motie tot zowat in
de uitvoering om ook hier eens snel slagen te maken.

U praat over turbo locaties met bouwen, bouwen, bouwen… Vergeet niet de
participatie op de juiste manier in te vullen anders wordt het een lekkende uitlaat
i.p.v. een turbo.
Voorzitter als je veel met de inwoners praat en luistert hoor je de veel gehoorde
klacht!! Waar kan ik het vinden waar staat het, ondanks wat u aan geeft in uw advies.
Het is niet duidelijk en wil je als stad klantvriendelijk zijn. En niet vergeten de inwoner
is onze klant en die betaald ons salaris en vakantiegeld en nog veel meer leuke
dingen in dit huis die wij wel kunnen doen. Die moeten wij en u op handen dragen en
zorgen dat ze echt een laagdrempelig loket hebben voor hun vragen. De schaamte bij
velen is zeer groot om überhaupt binnen te komen en deze doelgroep is groter dan u
denkt. Dus bewijs met een pilot van een jaar dat wij ongelijk hebben!
Nu nog de woningbouw-motie van ons, we bedoelden een corporatie erbij zoeken,
want competitie is gezond.
Zowat het laatste voorzitter; het monument en onze motie kom met meerdere opties
i.p.v. alleen deze. Onze motie is ons inziens duidelijk hierin. En u gaf aan dat u de
gehele omgeving heeft bekeken, waarom moeten we daarom vragen. En past dit
monument zo groot, bij een zorg campus met een skatebaan. O ja die had al 2 jaar in
het Woldpark kunnen liggen.
Voorzitter nu wel het laatste, we horen heel veel klachten over het mieren neuken bij
aanvragen voor evenement vergunningen en subsidie aanvraag. Ik had het net over
de klant. De klant is koning en de extremen die we doorvoeren bij een vergunning
aanvraag voor een evenement zijn niet normaal of leuk meer. Kunt u toezeggen
voorzitter dat dit proces weer naar een normaal proces kan zonder te mierenneuken.
“Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten”

Dank aan de mede-indieners, voor zover voorzitter

Door pureveen