Deze motie wordt mede ingediend door D66, VVD, Forum voor Democratie en PVV 

Datum raadsvergadering: 14 november 2023
Agendapunt: Programmabegroting 2024
Onderwerp: Raadsadviescommissie Jeugdzorg

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
Wij het belangrijk vinden dichter op het regionale proces te zitten t.a.v.
Jeugdzorg in de regio.
Overwegende dat:

 • Dat wij als gemeenteraad te ver op afstand staan om met de collega’s in
  de regio af te stemmen
 • Het een risico is hierdoor vaak op achterstand te staan doordat in elke
  gemeenteraad afzonderlijk een standpunt ingenomen moet worden
 • Bovenstaande een tijdgerelateerd probleem geeft in handelen en
  effectiviteit
  Roept het college op:
 1. Om in het regionaal overleg een voorstel in te brengen voor het instellen
  van een Raadsadviescommissie Jeugdzorg samen en in overleg met Urk,
  NOP, Zeewolde, Dronten, Almere en Lelystad.

J. Schoone

Door pureveen