M O T I E

VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG Datum raadsvergadering: 6 december 2022Onderwerp: Aanwijzing veiligheidsrisicogebiedDe raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,constaterende dat: Koen Dreesman GemeentewetGeraadpleegd op 03-12-2022.Geldend van 05-11-2022…