VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Datum raadsvergadering: 28 maartOnderwerp WerkeilandDe raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,Constaterende dat:Er al jaren gesproken wordt met de ontwikkelaar van Levago en we nog niet ergopschieten. Ondanks toezegging,…