Motie Hondenstrand

Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023Agendapunt: Kadernota 2-24-2027Onderwerp: HondenstrandDe raad van Lelystad in vergadering bijeen, Constaterende dat;Er in Lelystad geen hondenstrand is en de inwoners daar ver voor moeten…

Motie Evenementen en samenwerking

Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023Agendapunt: Kadernota 2024-2027Onderwerp: Evenementen en samenwerkingDe raad van Lelystad in vergadering bijeen,Constaterende dat;We zien dat dit college City Marketing Lelystad niet meer serieus neemten…

Motie Samenwerking

MOTIE Datum raadsvergadering: 6 & 27 juni 2023Agendapunt: Kadernota 2-24-2027Onderwerp: SamenwerkingDe raad van Lelystad in vergadering bijeen,Constaterende dat;We zien, dat de samenwerking tussen de diverse instanties en niet tevergeten cultuur,…